Stödförening för

Permakultur i Nicaragua

             

Casa Montesano

 

Casa Montesano

Casa Montesano är en lantgård belägen i las Pavas som drivs gemensamt av en grupp entusiaster. Syftet är att visa permakultur i praktiken som en väg mot ett ekologiskt hållbart, ekonomiskt bärkraftigt och rättvist samhälle. Gården är anlagd på en avskogad och djupt eroderad betesmark. Tusentals träd har planterats för att hålla erosionen i schack och de ger nu alltifrån ved, vindskydd, skugga och byggmaterial till mat och medicin. En hel del experiment utförs på gården men avsikten är att bli en produktiv enhet och visa att permakultur även är ekonomiskt hållbart. De grödor som odlas på gården förädlas till marmelad, tvål vinäger etc  av affärsrörelsen Mermeladas Montesano. De experiment som utförs syftar till att förbättra livsförhållanden för invånarna i Las Pavas genom attt att utveckla tekniker som CIPP sedan kan  lära ut. Hittils har bland experiment med biokol och stenmjöl uförts i samarbete med universitet i Sverige.

 

Gården är fristående från C.I.P.P. men samarbete sker till exempel då Casa Montesano lånar ut sina lokaler till C.I.P.P. som ännu inte har något fast kontor och studiecirklar kan hållas på gården. Casa Montesano har dessutom skänkt ett stycke land där CIPP i framtiden ska kunna bygga sitt kontor. Avsikten är att bygga kontoret i cob eller någon liknande hållbar byggteknik i samband med en studiecirkel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebbe © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

www.sfpin.org