Stödförening för

Permakultur i Nicaragua

Las Pavas

Las Pavas är en by i provinsen Chontales i centrala Nicaragua där den dominerande inkomstkällan är storskalig uppfödning av nötkreatur. Den ursprungliga regnskogen har avverkats till fördel för betesmark. De ineffektiva jordbruksmetoder som är förhärskande i området kräver att enorma arealer tas i anspråk för bete. Idag finns endast 3 % av det ursprungliga regnskogstäcket kvar och Chontales riskerar att inom kort drabbas av ökenspridning och vattenbrist vilket gör området extra sårbart för effekterna av den globala uppvärmningen.

                

 

 

 

 

 

Majoriteten av invånarna i las Pavas jobbar på stora exportorienterade haciendor för motsvarande 25 kronor om dagen.  Dessa pengar går ofta till mat de själva skulle kunna odla. Deras möjlighet att leva av vad de själva producerar riskerar att minska drastiskt på grund av kortsiktig användning av den sköra tropiska jordmånen. Uppfödning av nötkreatur enligt haciendamodellen förknippas även med sociala klyftor och ekonomisk stagnation. Den största delen av jordbrukslandet kontrolleras av ett fåtal stora godsägare samtidigt som 47 % av befolkningen i las Pavas lever i extrem fattigdom. Dessutom råder en utpräglad machokultur i las Pavas.

 

C.I.P.P. har bildats som ett gensvar mot denna situation och verkar såväl för att lindra sociala olägenheter som att ersätta kortsiktiga jordbruktekniker med permakultur inspirerade metoder.

 

  

 

 

 

 

 

 

Hebbe © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

www.sfpin.org

Expansion av betesmark är en av de viktigaste orsakerna till att skog skövlas i tropikerna.

Floderna i provinsen Chontales har tappat volym på grund av avskogningen. En del har helt torkat ut.