Stödförening för

Permakultur i Nicaragua

         

C.I.P.P. är en nicaraguansk organisation (org. # 4643) som har bildats för att stödja hållbar utveckling genom att sprida kunskap om permakultur. Utgångspunkten för verksamheten är folkbildning för att underifrån skapa en varaktig positiv förändring. CIPP är övertygade om att permakultur är ett effektivt redskap för att bekämpa de strukturer som skapar fattigdom och planerar att fortsätta sitt arbete enligt en tvåfaldig strategi;

 

·         Genom att följa upp initiativ från befolkningen  i Las Pavas  där CIPP har sitt säte på gården Casa Montesano  Med hjälp av studiecirklar i olika teman som jämställdhet, jordbrukstekniker, organisation och kommersialisering (inklusive eko/rättvis-certifiering) etc. kan böndernas ställning stärkas.

·         Arbeta nationellt med att inspirera  institutioner och ideella organisationer  inom biståndssektorn att använda permakultur i sitt arbete .

 

C.I.P.P.´s vision är  att las Pavas med tiden ska bli en levande bygd där hållbara jordbrukstekniker nyttjas och småproducenter utbyter näringsrika kvalitetsprodukter på den lokala marknaden och säljer överskottet via kanaler som ger dem en värdig inkomst. Den skövlade marken kan återplanteras med inhemska träd och grödor som ger invånarna avkastning, utan att äventyra framtida generationers möjlighet att njuta och leva av naturresurser som rent vatten och bördig jord

 

CIPP bildades 2008, delvis av personer som hade varit involverade i projekten i Rio Negro. Organisationen har representanter från discipliner som miljövetenskap, sociologi, företagsekonomi, och agronomi. Arbetsformerna kan ta olika utryck men man arbetar alltid med permakulturens principer som förebild.

 

C.I.P.P.´s arbete består bland annat i att: 

 

  • Bistå invånarna i Las Pavs initiativ att starta kooperativ, fackföreningar, kvinnogrupper eller liknande så länge det överensstämmer med värdegrunden; demokrati, jämställdhet & permakulturens etik.
  • Anordna studiecirklar i permakultur, ekologiska odlingsmetoder, alternativ arkitektur, miljövänlig teknik, rättvis ekonomi, jämställdhet osv. för såväl bönder som representanter för NGO´s.        
  • Skapa nätverk mellan bönder, marknads och intresseorganisationer.
  • Utöka samarbete med andra permakultur organisationer i central Amerika genom IMAP och PERLA.              

 

                              

 

 

 

 

 

Hebbe © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

www.sfpin.org